Storumans Ångtågsförening
lok957@storumanloket.se
Bankgiro 814-5203

Ordförande
Jens Forsberg
Mobil 072-577 54 02
Tfn. 0951-779 57

Kassör
Leif Sandberg
Mobil 070-200 19 51
leif@storumanloket.se

Underhållsansvarig
Lars Norberg
Tfn. 0951-775 05

bild saknas