2005 - 2019

Storumans Ångtågsförening är en underavdelning till föreningen Vildmannen.

Du är varmt välkommen att bli medlem och stötta vårt arbete att bevara en del av järnvägens historia. Vi har naturligtvis även plats för den som vill engagera sig aktivt. Hör av dig eller gör ett besök i lokstallet där vi har regelbundna medlemsträffar tisdagar kl. 18.00.
Medlemsavgiften är 100 kr/år och insättning görs till bankgiro 814-5203. Glöm inte att skriva ditt namn, adress och telefonnummer på talongen, eller i meddelandefältet om du betalar via internetbank. Företag och sponsorer betalar 500 kr eller mer till samma bankgiro.

Initiativ till bildandet av Storumans Ångtågsförening togs av Bert-Ivar Byström, Kenneth Sandberg, Kurt Hamre, Tord Johansson, Bo Strandman, Kalle Strandberg, Jan Sandberg, Sture Forsberg och Leif Sandberg, samtliga med ett stort intresse att bevara järnvägskulturen i Storumans kommun.

Allt började med att Bert-Ivar Byström fått höra talas om ett antal ånglok som skulle skrotas. Vid ett möte med föreningen Vildmannen frågade Bert-Ivar om föreningen också kunde äga materiella ting. Styrelsen gillade ångloksidén och tog kontakt med Inlandsbanan AB som har dispositionsrätten till samtliga ånglok som magasineras efter inlandsbanan. Till en början mötte man ganska stort motstånd från ansvariga tjänsteman på Inlandsbanan AB. Ett krav som ställdes var att föreningen skulle vara helt ideell och inte ha kommersiella intressen. Det var en självklarhet även för Vildmannens styrelse som efter många påtryckningar fick igenom idén med att stationera ett ånglok i Storuman..

För att det skulle vara möjligt att påbörja en upprustning av ett ånglok gick Vildmannen in med pengar i den nybildade föreningen Storumans Ångtågsförening. Första loket med beteckningen 1127-E2 införskaffades den 14 november 2005 och föreningens medlemmar lade ned ett stort antal arbetstimmar för att få det i trafik. I samband med en visning av loket under Storumandagarna 2006 upptäcktes ett allvarligt fel på ena cylindern i ångmaskinen. I och med detta började sökandet efter ett annat lok med fungerande cylindrar.

Den 18 maj 2007 hämtades lok 957-E2, tillverkat år 1908, från ett lokförråd i Vojmån. Det krävdes en ordentlig uppsmörjning innan man kunde koppla dragloket och forsla hem ångloket till lokstallarna i Storuman. Våren 2008 kom ytterligare ett fint tillskott i form av en personvagn. Den var iordningställd av järnvägsföreningen i Arvidsjaur som också är den förening som har trafiktillstånd på Inlandsbanan och vars tillstånd även används av Storumans Ångtågsförening.
Man kan med bestämdhet säga att Vildmannens insatser har varit avgörande för att projektets genomförande.

På bilden till höger ser du ångloket på sidospåret i Vojmån i väntan på att det ska bli klart för bogsering till Storuman. Nedan ser du en av de personvagnar som Storumans Ångtågsförening har till sitt förfogande.

De flesta ångloksaktiviteter sker av trivselskäl under de månader det är barmark. Som turistattraktion arrangerar föreningen turer under Storumandagarna första helgen efter midsommar och höstmarknaden i Lycksele. Vi kan även erbjuda chartrade turer efter önskemål.

bild saknas