Storumans Ångtågsförening
NYA VAGNAR

Två nyagamla café- och restaurangvagnar står uppställda på ett stickspår vid Storumans järnvägsstation. Dessa vagnar är ett välkommet tillskott i föreningens vagnpark.
 

Det krävs en hel del jobb innan vagnarna kan tas i bruk. Inventarier såsom bord och stolar måste till innan första gästen kan ta plats.
 

Det står "Liggvagn" på en av vagnarna och det ska fotografen utröna senare vad det kommer att betyda för ångloksföreningen. Vi ligger m.a.o. lågt så länge.